Tổng hợp hàng trăm kiệt tác mặt nhẫn làm từ đá ruby

-51%