Phòng khách với yếu tố phong thủy đất

Tìm hiểu về nguyên tố thổ trong phong thủy

Tìm hiểu về nguyên tố thổ trong phong thủy

Yếu tố thổ là một trong những yếu tố phong thủy. Sử dụng yếu tố này một cách thích hợp trong thiết kế phong thủy có thể tối ưu hóa cách thức, hoặc năng lượng, chảy trong không gian nơi bạn làm việc, vui chơi và sinh sống.

1.Phong thủy thuộc tính nguyên tố thổ

Yếu tố trái đất là chủ yếu, đó là nữ tính và dễ tiếp thu. Tuy nhiên, nó cũng có thể thể hiện ở dạng tích cực và nam tính hơn. Giống như hành tinh trái đất, năng lượng của nguyên tố trái đất đang ổn định và tập trung. Có bốn mùa và năm yếu tố, vì vậy trái đất đại diện cho giữa các mùa mà chúng chuyển từ mùa này sang mùa khác.

Yếu tố phong thủy đất trong chu kỳ hủy diệt

Trong, gỗ làm suy yếu hoặc làm giảm trái đất, trong khi trái đất làm suy yếu hoặc giảm bớt. Do đó, nếu bạn cần làm dịu yếu tố trái đất, bạn có thể sử dụng một vài yếu tố trang trí liên quan đến.

Yếu tố phong thủy đất trong chu kỳ sản xuất

Trong chu trình sản xuất, nguyên tố lửa tăng cường sức mạnh cho trái đất và trái đất tăng cường kim loại. Do đó, nếu bạn cần cho ăn hoặc tăng cường các yếu tố trái đất, bạn có thể sử dụng các vật phẩm trang trí và màu sắc liên quan đến. Tương tự như vậy, bạn có thể sử dụng màu đất và trang trí để tăng cường các khu vực.

Màu sắc nguyên tố đất trong thiết kế phong thủy

Bàn gỗ zen

Màu sắc bạn có thể sử dụng trong trang trí để tăng cường yếu tố của trái đất là các tông màu đất trung tính, chẳng hạn như:

 • Màu vàng
 • Tân
 • Ecru
 • Nâu nhạt

Yếu tố trang trí trong thiết kế phong thủy

Các yếu tố trang trí phản ánh trái đất bao gồm:

 • Đá
 • Các mặt hàng làm từ đất sét hoặc đất nung
 • Đất nung
 • Những tác phẩm nghệ thuật miêu tả các về đồ vật liên quan đến đất

Thuộc tính bổ sung của yếu tố phong thủy đất

Trái đất cũng có các thuộc tính khác:

 • Nó được liên kết với các số năm và 10.
 • Chính cho trái đất là con rắn màu vàng.
 • Hành tinh liên kết của nó là sao Thổ.
 • Hình dạng chính liên quan đến trái đất là hình vuông.

2.Nguyên tố thổ trên Bát quái truyền thống

Trên, hai bát quái có năng lượng trái đất là Kūn (Trái đất) và Gèn (Núi).

Bát quái Kūn

Kūn trigram

Kūn

Cũng đôi khi được viết là K’un, bát quái Kūn chứa ba dòng âm. Trên bagua, Kūn ngồi ở khu vực phía tây nam và gắn liền với lĩnh vực tình yêu và hôn nhân. Bạn sẽ cần phải ở trong nhà, phòng hoặc không gian của bạn để xác định khu vực nào ảnh hưởng đến tình yêu, các mối quan hệ và hôn nhân.

Để tạo, kết hôn và các mối quan hệ trong không gian của bạn, hãy sử dụng các yếu tố trái đất trong khu vực phía tây nam, trang trí với các yếu tố trái đất và màu sắc được ghi chú ở trên. Bạn cũng có thể củng cố khu vực này bằng cách sử dụng các yếu tố lửa, thứ sẽ nuôi sống và củng cố trái đất.

Bát quái Gèn

Gèn trigram

Gèn

Đôi khi bạn cũng sẽ thấy điều này được viết là Ken. Đó là bát quái trên núi, và nó bao gồm hai dòng âm dương đứng đầu bởi một dòng âm dương. Trên bagua truyền thống, nó nằm ở khu vực phía đông bắc của bất kỳ phòng, nhà hoặc không gian nào, là khu vực ảnh hưởng đến trí tuệ và kiến thức.

Để tăng cường trí tuệ và kiến thức, mang vào các vật phẩm trang trí trái đất và màu sắc như đã lưu ý ở trên. Nếu bạn không có đủ trái đất ở những khu vực này, bạn cũng có thể mang theo những vật trang trí liên quan đến yếu tố lửa để củng cố trái đất.

3.Yếu tố thổ trên Bát quái phương Tây

Không sử dụng hướng la bàn. Thay vào đó, nó dựa trên chín lĩnh vực được xác định bởi vị trí của chúng từ cửa trước hướng vào trong. Trong phong thủy phương tây, bạn sẽ tìm thấy các yếu tố trái đất trong các lĩnh vực sau:

 • Khu vực tình yêu và các mối quan hệ nằm ở phía sau, góc phải từ cửa trước hướng vào trong. Bạn có thể sử dụng các màu sắc và các yếu tố trang trí ở trên để tăng cường khu vực này.
 • Khu vực may mắn nằm ở trung tâm của bất kỳ không gian nào từ cửa trước hướng vào trong. Các yếu tố trái đất như đã lưu ý ở trên sẽ tăng cường chi trong khu vực này.
 • Sự khôn ngoan và tăng trưởng là ở khu vực phía trước bên trái từ cửa trước hướng vào trong. Để tăng cường các khía cạnh này, trang trí với các yếu tố trái đất và yếu tố lửa tăng cường trái đất ở đây.

Khi làm việc với phong thủy, điều cần thiết là bạn chọn một trong hai loại trường – phương tây hoặc truyền thống – và đặt các mục phù hợp để bạn không tạo ra sự nhầm lẫn hoặc rối loạn chi.

4.Nguyên tố thổ hỗ trợ của Phong Thủy

Trái đất đóng vai trò là nền tảng mà bạn sống cuộc sống hàng ngày. Vì nó là nền tảng vật lý, nên yếu tố trái đất cũng tạo ra một nền tảng vững chắc và tập trung một cách hăng hái. Mang năng lượng trái đất đến các lĩnh vực thích hợp trong không gian nơi bạn sống, làm việc và vui chơi sẽ tạo ra một năng lượng căn bản và tập trung hơn trong cuộc sống của bạn.