Chuông đồng và bát bạc

Hiểu về nguyên tố kim trong phong thủy

Chuông đồng và bát bạc

Khám phá những bí ẩn của nguyên tố kim trong phong thủy

Kim loại là một trong những dựa trên Wu Xing . Vị trí thích hợp của các yếu tố kim loại và màu sắc trong nhà, phòng hoặc không gian có thể tạo điều kiện cho dòng chảy tối ưu.

1.Phong thủy yếu tố kim loại

Yếu tố phong thủy kim loại là một trong năm yếu tố, tăng cường nước và phá hủy gỗ. Nó được củng cố bởi trái đất và suy yếu bởi nước. Kim loại có năng lượng linh hoạt và linh hoạt và hỗ trợ các lĩnh vực của những người có ích, ân nhân, trẻ em và gia đình. Các vật phẩm có lớp hoàn thiện bằng kim loại, cũng như các vật phẩm có màu xám và trắng có thể giúp tăng cường các yếu tố kim loại trong các lĩnh vực đó.

Kim loại chủ yếu là âm

Các yếu tố kim loại chủ yếu (dễ tiếp thu và nữ tính) trong tự nhiên, biểu thị năng lượng di chuyển vào bên trong và hợp đồng. Tuy nhiên, như với tất cả các yếu tố khác, nó cũng có thể là âm trong biểu hiện trong một số trường hợp nhất định. Kim loại có mối liên hệ với mùa thu và với chu kỳ chậm lại trong giai đoạn ngay trước khi ngủ đông. Nó cũng có thể đại diện cho sức mạnh, sự cứng nhắc hoặc quyết tâm mạnh mẽ.

Nguyên tố kim loại trong chu trình xây dựng phong thủy

Trong chu trình xây dựng (sản xuất), trái đất tăng cường hoặc sản xuất kim loại, và kim loại tăng cường hoặc sản xuất nước. Điều này có nghĩa là bạn có thể tăng cường các yếu tố của kim loại trong một không gian hoặc vị trí bằng cách thêm vào. Tương tự như vậy, bạn có thể sử dụng các yếu tố kim loại để tăng cường trong các khu vực nhất định trong nhà của bạn.

Nguyên tố kim loại trong chu kỳ hủy diệt

Trong, lửa phá hủy hoặc làm suy yếu kim loại, và kim loại làm suy yếu hoặc phá hủy gỗ. Do đó, nếu bạn có quá nhiều yếu tố kim loại, bạn có thể thêm một lượng nhỏ để làm suy yếu tác động của nó. Tương tự như vậy, nếu bạn có quá nhiều, thì bạn có thể sử dụng một lượng nhỏ kim loại để làm suy yếu tác động của nó.

Cuối cùng, một không gian được hưởng lợi từ sự cân bằng thích hợp của tất cả năm yếu tố ở vị trí thích hợp của chúng.

Thiết kế phong thủy với màu sắc nguyên tố kim loại

Các màu liên quan đến kim loại là xám và trắng. Trang trí không gian trong những màu sắc này và sử dụng các vật phẩm trang trí với những màu sắc này củng cố yếu tố kim loại.

 

Thiết kế phong thủy với các đối tượng nguyên tố kim loại

Bạn có thể sử dụng nhiều đồ vật trang trí để kích thích năng lượng kim loại. Điều này bao gồm bất kỳ và tất cả các đối tượng kim loại như:

  • Bình hoa
  • Đồ dùng bằng phẳng
  • Chén đĩa
  • Chuông gió
  • Kim loại
  • Khung hình kim loại
  • Ảnh minh họa kim loại

Các thuộc tính khác của nguyên tố kim loại

Kim loại cũng có các thuộc tính khác, và bạn có thể kết hợp chúng vào trang trí của bạn để tăng cường năng lượng kim loại.

  • Động vật phong thủy cho các yếu tố kim loại là.
  • Trong chiêm tinh học, kim loại được liên kết với hành tinh sao Kim.

2.Nguyên tố kim loại trên Bát quái truyền thống

Trên trường phái phong thủy truyền thống, kim loại được liên kết với hai: Qián và Duì. Để xác định vị trí của các khu vực này trong một không gian, bạn sẽ cần phải thực hiện.

Trigram Qián

Bát quái

Bát quái Qián được thể hiện bằng ba dòng âm dương. Trong đó, bát quái này đại diện cho Thiên đường và đôi khi được gọi là ch’ien. Trong các vị trí vật lý như nhà, phòng hoặc không gian, Qián nằm ở phía tây bắc, là khu vực của những người có ích và ân nhân.

Để giúp tạo ra những điều tốt lành, đưa những người có ích vào cuộc sống của bạn và tăng cường sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, bạn có thể sử dụng bất kỳ yếu tố và màu sắc nào của kim loại ở khu vực tây bắc của bất kỳ không gian nào.

Duì Trigram

Duì bát quái

Trigram Duì được biểu diễn dưới dạng hai dòng âm dương đứng đầu bởi một dòng âm. Trong Kinh Dịch , bát quái này đại diện cho Hồ, và đôi khi nó được gọi là tui. Về mặt vật lý, Duì nằm ở khu vực phía tây của một ngôi nhà, một căn phòng hoặc không gian và năng lượng được hỗ trợ ở đây là trẻ em và sự sáng tạo.

Để củng cố những khía cạnh này trong cuộc sống của bạn, bạn có thể trang trí khu vực phía tây với màu sắc và các yếu tố kim loại được ghi chú ở trên.

3.Nguyên tố kim loại trên Bát quái phương Tây

Một số người chọn làm theo (đôi khi được gọi là). Để xác định từng khu vực trong nhà của bạn theo phong thủy phương tây, hãy đứng ở cửa trước hướng vào trong và chia không gian của bạn thành chín khu vực bằng nhau. Tốt nhất là sử dụng phong thủy phương tây hoặc truyền thống, nhưng không phải cả hai.

Trên bagua phương Tây, các khu vực kim loại trong nhà của bạn là khu vực của những người hữu ích và du lịch, nằm ở khu vực phía trước bên phải, trẻ em và sự sáng tạo, nằm ở phần bên phải của bất kỳ không gian nào. Bạn có thể sử dụng bất kỳ yếu tố kim loại nào được ghi chú ở trên trong các lĩnh vực này để củng cố các khía cạnh cuộc sống này.

4.Yếu tố kim loại phong thủy tốt

Mặc dù các không gian của bạn nên cân bằng một cách thận trọng tất cả năm yếu tố Đạo giáo cho phong thủy thích hợp, nhưng việc đặt đúng nguyên tố kim loại là điều cần thiết cho chi tối ưu. Làm như vậy có thể giúp bạn tăng cường các lĩnh vực của trẻ em, sáng tạo, du lịch và các nhà hảo tâm.