Hướng dẫn cách quan sát sơ bộ địa thế để lựa chọn được địa hình nhà tốt nhất.

Hướng dẫn cách quan sát sơ bộ địa thế để lựa chọn được địa hình nhà tốt nhất.

Tìm hiểu cách quan sát sơ bộ địa thế

Dưới đây giới thiệu cách quan sát Sơ bộ địa thế theo địa lý phong thủy. Những điều này đều do các nhà phong thủy nổi tiếng truyền lại có kết hợp với điều kiện đô thị, hiện đại để điều chỉnh thành những thuật quan sát cụ thể.

Địa lý phong thủy nghiên cứu sự nhấp nhô của mạch núi, hướng dòng chảy của các con sông và của địa khí. Nhưng đối với chỗ không có núi, không có nước, như trong thành phố chỉ có những ngôi nhà bê tông cốt thép chọc trời và những con đường nhựa thì khi đó phải xem những nhà lầu như là núi, đường đi như là sông, nắm chắc hướng chuyển động của dòng nước để quan sát. Song nếu coi con đường như dòng sông thì không thể phán đoán được đâu là thượng lưu đâu là hạ lưu. Lúc đó phải chờ lúc trời mưa, căn cứ hướng dòng nước tiêu chảy để xác định hạ lưu.

1. Những địa hình tốt.

Dạng “Cự môn thổ tinh”

Loại địa hình này có thể giữ được tiền của, tức là khi quanh nhà ở có đường đi hay dòng sông bao bọc. Cự môn là tên của thần tài vận, sống lâu ở chỗ đất này địa khí sẽ giữ được tiền của, làm cho tiền của tích lũy ngày càng nhiều.

Nước cong chín khúc

Đây là địa hình địa khí khó lưu tán. Như hình vẽ biểu thị, chỗ dòng sông uốn lượn quanh co, gọi là nước công chín khúc. Nếu xem dòng sông này như thể đường đi cũng được. Vì dòng nước có thể lưu giữ địa khí nên chỗ sông uốn khúc địa khí khó lưu tán, trong hình vẽ dạng A và B đều được xem là đất cát tướng.

Nước bao kép ở phía trước 

Đó là địa thế sinh ra của cải. Gặp loại địa thế này thì không nên hoài nghi mà nên chọn ngay. Nếu xem đường đi như là các dòng sông thì cũng không có gì khác biệt mấy. Hai dạng địa hình như hình vẽ đều là dạng địa hình tốt.

Dạng nước bao đơn phía trước

Địa hình này dễ tụ địa khí. Nghĩa của dạng nước bao đơn phía trước là một dòng sông bao một phía quanh nhà. Loại địa này cũng có thể xem dòng sông như là đường đi,hoặc xem chỗ đất lưu không hướng về đường đi. Vì chỉ có 1 cái ao, hoặc 1 khoảng đất không nên địa khí rất dễ tích tụ ở đó.

Dạng nước bao vòng

Địa thế này địa khí dễ ngưng tụ, khó lưu tán. Cửa trước của nhà ở nếu có một con sông hay đường đi bao quanh là thuộc dạng nước lượn quanh chín khúc. Loại địa hình này trong địa lý phong thủy là loại địa hình lý tưởng nhất. Vì dạng nước bao quanh là chỗ địa khí dễ hội tụ nhất.

Dạng “Văn khúc thổ tinh”

Đây là loại địa hình mà khí tốt sẽ chảy vào từ cửa chính phía trước.Như hình vẽ biểu thị, đây là loại địa hình tốt thường hay gặp. Nhưng nếu không phải là sông mà là con đường thì phải lấy hướng chảy của nước khi trời mưa để phán đoán.Vì nước mưa là sản vật biến hóa của khí trời nên phán đoán theo hướng chảy của nước mưa cũng rất quan trọng. Hướng chảy theo đường A là thủy khí đi vào nhà từ phía cửa trước.

2. Những địa (thế) hình không tốt Dạng “dắt trâu”

 

Dạng địa hình này tán tài, tán khí. Nước sông hoặc đường đi từ hai bên nhà ở hợp tụ lại phía trước cửa rồi sau đó chảy đi, loại địa hình này gọi là dạng “dắt trâu”. thuộc địa hình ác tướng.

Dạng chữ bát

Dạng địa hình này dễ gây cho gia đình không hòa thuận, dễ bị bệnh đau mắt. Dạng địa hình này ngược với dạng “dắt trâu”. Nếu có một dòng Sông hay đường đi chọc thẳng vào cửa chính, sau đó phân làm hai nhánh đi sang hai bên thì đó gọi là dạng chữ bát. Nhà ở trong địa hình này thường có sự bất hòa hoặc hay bị bệnh đau mắt.

Dạng cung ngược

Dạng địa hình này hao tổn tài và trong hôn nhân hay có sự thay đổi. Lưng hình cung của con sông hoặc đường đi nằm ở phía trước nhà, trong phong thủy gọi địa hình này là địa hình cung ngược, không tốt, không những hao tài tốn của, mà trong gia tộc hay gia đình thường bất hòa, thậm chí trong hôn nhân còn hay trắc trở.

Dạng nhảy ngược

đây là loại địa hình nhà đối diện với hình cung ngược. Giống như loại địa hình cung ngược đã nói ở trên, địa hình này cũng là đất hung tướng.Trong thực tế cho dù nhà ở phía bên trái, bên phải trước, phía sau đều là không tốt.

Dạng lưỡi nhô

Nếu vị trí nhà ở đối diện với sông hoặc con đường giống như trong hình vẽ, chỗ con đường hoặc dòng sông đi qua phía sau nhà nhô lên hình thì chủ nhân dễ chuốc lấy điều thị phi hoặc bị lôi vào những cuộc tranh chấp.

Exit mobile version