Hướng dẫn đơn giản để tìm đá sinh dựa trên cung hoàng đạo Trung Quốc của bạn

Hướng dẫn đơn giản để tìm đá sinh dựa trên cung hoàng đạo Trung Quốc của bạn

Hướng dẫn đơn giản để tìm đá sinh dựa trên cung hoàng đạo Trung Quốc của bạnHướng dẫn đơn giản để tìm đá sinh dựa trên cung hoàng đạo Trung Quốc của bạn

Hướng dẫn đơn giản để tìm đá sinh dựa trên cung hoàng đạo Trung Quốc của bạn

Pha lê đã trở thành xu hướng trong những năm gần đây vì vẻ đẹp và năng lượng của chúng. Người ta thường tìm đá sinh của bạn bằng cách sử dụng tử vi của bạn, đó là chiêm tinh học phương Tây. Làm thế nào về việc sử dụng Dấu hiệu Hoàng đạo của Trung Quốc để tìm đá sinh phù hợp?

Các loại đá sinh tốt với dấu hiệu hoàng đạo Trung Quốc của bạn là gì?

Hãy tham khảo biểu đồ dưới đây để biết các đá sinh có liên quan đến các cung Hoàng đạo và năm sinh của Trung Quốc tương ứng. Tuy nhiên, những người sinh vào tháng 1 và tháng 2 có thể sẽ gặp khó khăn vì bạn có thể thuộc cung hoàng đạo của năm trước.

Biểu tượng hoàng đạo Ngày sinh Đá sinh
Con chuột 5 tháng 2 năm 1960 (0323 giờ) – 4 tháng 2 năm 1961 (0923 giờ) Ngọc Hồng lựu
Thạch anh tím
Phantom xanh
4 tháng 2 năm 1972 (0120 giờ) – 4 tháng 2 năm 1973 (0704 giờ)
]4 tháng 2 năm 1984 (2319 giờ) – 4 tháng 2 năm 1985 (0512 giờ)
4 tháng 2 năm 1996 (21g15) – 4 tháng 2 năm 1997 (0304 giờ)
4 tháng 2 năm 2008 (1903 giờ) – 4 tháng 2 năm 2009 (0052 giờ)
Con bò đực 4 tháng 2 năm 1961 (0923 giờ) – 4 tháng 2 năm 1962 (1518 giờ) Citrine
Hổ phách
4 tháng 2 năm 1973 (0704 giờ) – 4 tháng 2 năm 1974 (1300 giờ)
4 tháng 2 năm 1985 (0512 giờ) – 4 tháng 2 năm 1986 (1109 giờ)
4 tháng 2 năm 1997 (0304 giờ) – 4 tháng 2 năm 1998 (0853 giờ)
4 tháng 2 năm 2009 (0052 giờ) – 4 tháng 2 năm 2010 (0642 giờ)
con hổ 4 tháng 2 năm 1962 (1519 giờ) – 4 tháng 2 năm 1963 (2108 giờ) Mắt hổ
Citrine
4 tháng 2 năm 1974 (1301 giờ) – 4 tháng 2 năm 1975 (1859 giờ)
4 tháng 2 năm 1986 (11 giờ 10) – 4 tháng 2 năm 1987 (1652 giờ)
4 tháng 2 năm 1998 (0854 giờ) – 4 tháng 2 năm 1999 (1442 giờ)
4 tháng 2 năm 2010 (0643 giờ) – 4 tháng 2 năm 2011 (1232 giờ)
Con thỏ 4 tháng 2 năm 1963 (2109 giờ) – 5 tháng 2 năm 1964 (0305 ​​giờ) Rhodochrosite
Ngọc trai
Thạch anh vàng
4 tháng 2 năm 1975 (1900 giờ) – 5 tháng 2 năm 1976 (0040 giờ)
4 tháng 2 năm 1987 (1653 giờ) – 4 tháng 2 năm 1988 (2243 giờ)
4 tháng 2 năm 1999 (1443 giờ) – 4 tháng 2 năm 2000 (2032 giờ)
Ngày 4 tháng 2 năm 2011 (1233 giờ) – ngày 4 tháng 2 năm 2012 (18 giờ 40 giờ)
Rồng 5 tháng 2 năm 1964 (0306 giờ) – 4 tháng 2 năm 1965 (0846 giờ) Thạch anh hồng
Hổ phách
Thạch anh tím
5 tháng 2 năm 1976 (0041 giờ) – 4 tháng 2 năm 1977 (0634 giờ)
4 tháng 2 năm 1988 (2244 giờ) – 4 tháng 2 năm 1989 (0427 giờ)
4 tháng 2 năm 2000 (2033 giờ) – 4 tháng 2 năm 2001 (02 giờ 20 phút)
4 tháng 2 năm 2012 (1841 giờ) – 4 tháng 2 năm 2013 (0031 giờ)
Con rắn 4 tháng 2 năm 1965 (0847 giờ) – 4 tháng 2 năm 1966 (1438 giờ) Thạch anh tím
Thạch anh hồng
4 tháng 2 năm 1977 (0635 giờ) – 4 tháng 2 năm 1978 (1227 giờ)
4 tháng 2 năm 1989 (0428 giờ) – 4 tháng 2 năm 1990 (10 giờ 15)
4 tháng 2 năm 2001 (0221 giờ) – 4 tháng 2 năm 2002 (0808 giờ)
4 tháng 2 năm 2013 (0032 giờ) – 4 tháng 2 năm 2014 (0605 giờ)
Ngựa 4 tháng 2 năm 1966 (1439 giờ) – 4 tháng 2 năm 1967 (2031 giờ) Thạch anh trong suốt
Mã não
4 tháng 2 năm 1978 (1228 giờ) – 4 tháng 2 năm 1979 (1813 giờ)
4 tháng 2 năm 1990 (1016 giờ) – 4 tháng 2 năm 1991 (1604 giờ)
4 tháng 2 năm 1990 (1016 giờ) – 4 tháng 2 năm 1991 (1604 giờ)
4 tháng 2 năm 2002 (0809 giờ) – 4 tháng 2 năm 2003 (1357 giờ)
4 tháng 2 năm 2014 (0606 giờ) – 4 tháng 2 năm 2015 (1209 giờ)
Con dê 4 tháng 2 năm 1967 (1439 giờ) – 4 tháng 2 năm 1968 (0208 giờ) Tourmaline
Ngọc lục bảo
4 tháng 2 năm 1979 (1814 giờ) – 5 tháng 2 năm 1980 (00 giờ 10 phút)
4 tháng 2 năm 1991 (1605 giờ) – 4 tháng 2 năm 1992 (2154 giờ)
4 tháng 2 năm 2003 (1357 giờ) – 4 tháng 2 năm 2004 (1946 giờ)
Ngày 4 tháng 2 năm 2015 (12 giờ 10 phút) – 4 tháng 2 năm 2016 (18 giờ 00 phút)
Con khỉ 5 tháng 2 năm 1968 (0209 giờ) – 4 tháng 2 năm 1969 (0759 giờ) Peridot
Citrine
5 tháng 2 năm 1980 (00h10 giờ) – 4 tháng 2 năm 1981 (0556 giờ)
4 tháng 2 năm 1992 (2155 giờ) – 4 tháng 2 năm 1993 (0343 giờ)
4 tháng 2 năm 2004 (1947 giờ) – 4 tháng 2 năm 2005 (0134 giờ)
4 tháng 2 năm 2016 (1801 giờ) – 4 tháng 2 năm 2017 (2349 giờ)
Gà trống 4 tháng 2 năm 1957 (0955 giờ) – 4 tháng 2 năm 1958 (15 giờ 50) Thạch anh hồng
Citrine
4 tháng 2 năm 1969 (0759 giờ) – 4 tháng 2 năm 1970 (1346 giờ)
4 tháng 2 năm 1981 (0557 giờ) – 4 tháng 2 năm 1982 (11 giờ 46 phút)
4 tháng 2 năm 1993 (0344 giờ) – 4 tháng 2 năm 1994 (0933 giờ)
4 tháng 2 năm 2005 (0135 giờ) – 4 tháng 2 năm 2006 (07 giờ 25)
Chú chó 4 tháng 2 năm 1958 (1551 giờ) – 4 tháng 2 năm 1959 (2143 giờ) kim cương
Ruby
Tourmaline
4 tháng 2 năm 1970 (1347 giờ) – 4 tháng 2 năm 1971 (1926 giờ)
4 tháng 2 năm 1982 (11 giờ 47 phút) – 4 tháng 2 năm 1983 (17 giờ 40 giờ)
Ngày 4 tháng 2 năm 1994 (0934 giờ) – 4 tháng 2 năm 1995 (15 giờ 00)
4 tháng 2 năm 2006 (0726 giờ) – 4 tháng 2 năm 2007 (1314 giờ)
Con lợn 4 tháng 2 năm 1959 (2144 giờ) – 5 tháng 2 năm 1960 (03 giờ 23 phút) Mã não
Moonstone
4 tháng 2 năm 1971 (1927 giờ) – 5 tháng 2 năm 1972 (0120 giờ)
4 tháng 2 năm 1983 (1741 giờ) – 4 tháng 2 năm 1984 (23 giờ 19 giờ)
4 tháng 2 năm 1995 (15 giờ 25 phút) – 4 tháng 2 năm 1996 (21 giờ 15 phút)
4 tháng 2 năm 2007 (13 giờ 15 phút) – 4 tháng 2 năm 2008 (1903 giờ)
Hướng dẫn đơn giản để tìm đá sinh dựa trên cung hoàng đạo Trung Quốc của bạnHướng dẫn đơn giản để tìm đá sinh dựa trên cung hoàng đạo Trung Quốc của bạn

gocphongthuy.net

Làm thế nào để tôi sử dụng đá sinh được chọn?

Vì có nhiều cách khác nhau để tìm đá sinh, nên tùy thuộc vào mỗi cá nhân để sử dụng đá ưa thích của họ. Bạn thậm chí có thể chọn trộn và kết hợp các loại đá sinh khác nhau từ mỗi phương pháp.

Nó có thể được sử dụng như đồ trang sức thời trang, như vòng tay, vòng cổ hoặc các phụ kiện khác và mang chúng đi bất cứ nơi đâu. Ngoài ra, bạn có thể đặt chúng trong văn phòng hoặc nhà riêng để tăng cường năng lượng cá nhân.

Quan trọng nhất, bạn phải yêu thích đá sinh và cảm nhận được mối quan hệ với chúng.

Exit mobile version