Mẹo bố trí nội thất để có được không gian phong thủy tốt

nhà phong thủy

Bí quyết sắp xếp nội thất giúp ngôi nhà có phong thủy tốt

Mỗi ngôi nhà sẽ theo một hướng nhất định và mỗi hướng sẽ có những cách sắp xếp nội thất để có được không gian phong thủy tốt khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ bật mí cho các bạn về điều đó.

 

Địa lý phong thủy quan niệm rằng:

Huyền quan là cửa vào nhà của vượng khí.

Nhà bếp là cửa bài xuất suy khí.

Vì vậy trong nhiều vấn đề của bố cục nội thất theo thuật phong thủy thì sự bố trí vị trí của huyền quan và nhà bếp là quan trọng nhất.

Khi nói huyền quan và nhà bếp của một ngôi nhà theo phương nào là xuất phát từ tâm nhà mà nói.

Dưới đây sẽ giới thiệu cụ thể cách chọn vị trí huyền quan và nhà bếp cho từng hướng nhà và cho cả hai trường hợp: nhà tập thể và nhà riêng.

 

Vị trí huyền quan và nhà bếp

Mẹo bố trí nội thất để có được không gian phong thủy tốt
bếp phong thuy

Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng nhâm huyền quan mở theo phương đông nam (so với tâm nhà) vượng khí sẽ vào qua đó.

Song nếu đó là nhà riêng thì phía đối diện ngôi nhà(phương nam) mở huyền quan cũng có thể hút được vượng khí.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp nên đặt ở phía tây nam hoặc phía tây đối với nhà riêng khi huyền quan là phương nam thì nhà bếp đặt ở phía đông là tốt nhất.

Nhà hướng tí

Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”. Nhà hướng tý thì huyền quan mở theo hướng tây nam sẽ có vượng khí. Nếu là nhà riêng huyền quan cũng có thể mở theo hướng nam tức hướng chính của trước nhà.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”. Cho dù là nhà tập thể hay nhà riêng thì bếp đặt ở phía nam là tốt nhất sau nữa là phía đông.

Nhà hướng quý

Mẹo bố trí nội thất để có được không gian phong thủy tốt
nhà phong thủy

Huyền quan – cửa vào “vượng khí”: Khi hướng nhà là quý, huyền quan nên mở phương tây nam. Khác với ở tý, cho dù là nhà tập thể hay nhà riêng, huyền quan chỉ có thể mở theo phương tây nam, phải hết sức chú ý điều đó.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”. Nhà bếp đặt ở phía đông là tốt nhất, sau nữa là phía nam. Nếu là nhà riêng thì bếp đặt ở phía nam.

Nhà hướng sửu

Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”.Nhà hướng sửu huyền quan nên mở ở phía nam của nhà.Song khác với nhà tập thể, nếu nhà riêng thì huyền quan nên mở ở mặt chính của ngôi nhà (là phương tây nam).

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”. Cho dù là nhà tập thể hay nhà riêng, bếp đều nên ở phía đông nhà.

Nhà hướng cấn

Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”. Nhà hướng cấn huyền quan có thể mở ở phương nam hoặc phương tây nam. Ngoài ra đối với nhà riêng thì có thể mở phương nam hoặc ở phương tây.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”. Nhà bếp có thể đặt phía nam, phía tây nam hoặc phía tây bắc. Nhà riêng khi huyền quan mở ở phía nam thì nhà bếp đặt ở phía tây nam hoặc phía tây bắc. Nếu huyền quan mở ở phía tây thì nhà bếp đặt ở phía nam, đó là tổ hợp tốt nhất.

Nhà hướng dần

Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”. Nhà hướng dần huyền quan mở ở phía nam hoặc phía tây nam.Nếu nhà riêng thì ngoài phía nam còn có thể mở ở phía tây.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí“. Nhà bếp có thể đặt  ở phía nam, phía tây nam hoặc phía tây bắc đều được. Đối với nhà riêng nếu huyền quan mở ở phía nam thì nhà bếp nên đặt phía tây bắc, nếu huyền quan mở ở phía tây thì nhà bếp đặt ở phía nam là tốt nhất.

Nhà hướng giáp

huyền quan – cửa vào của “vượng khí”. Nhà hướng giáp huyền quan mở ở phía tây bắc, hướng này vốn có và được cấp trên hoặc người bậc trên giúp đỡ, hoặc nhiên gặp dịp may. Nếu là nhà riêng, thì không phải là phương tây bắc mà là phương tây hoặc phương tây nam.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”. Cho dù là nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp đều nên đặt ở phía bắc hoặc nam, trong đó phía nam tốt hơn.

Nhà hướng mão

Huyền quan – cửa vào của “vượng khí .Nhà hướng mão huyền quan nên mở ở phía tây nam.Nếu là nhà riêng huyền quan cũng có thể mở ở phía tây,song khi đó nếu đứng trước nhà nhìn ra thấy có đường đi hoặc có kênh, rạch thì sẽ chuốc lấy suy khí cho nên đặc biệt chú ý điều đó.

Nhà bếp, cửa ra của “suy khí”. Cho dù nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp ở phía bắc thì vượng khí sẽ  thay thế suy khí thuận lợi, do đó ngôi nhà có có vận khí rất mạnh.

Nhà hướng ất

Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”. Nhà hướng Ất huyền quan nên mở ở phía tây bắc. Nếu là nhà riêng huyền quan ở phía tây hoặc tây nam.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”.Cho dù nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp đặt ở phía bắc là lý tưởng nhất. Vượng khí từ huyền quan đi vào phòng ở đồng thời cũng là đẩy suy khí đi ra.

Nhà hướng thìn

Mẹo bố trí nội thất để có được không gian phong thủy tốt
phong thủy nhà ở

Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”. Nhà hay thìn huyền quan chỉ có thể mở ở phía bắc. Song đối với nhà riêng thì huyền quan nên mở ở phía tây.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”. Nhà bếp nếu đặt ở phía nam hoặc phía đông bắc thì khí trong nhà sẽ lưu thông, nên có thể hút vượng khí mạnh, do đó nhà có khí rất tốt. Nếu là nhà riêng, mà huyền quan mở ở phía tây, nhà bếp đặt ở phía bắc là tổ hợp tốt nhất.

Nhà hướng tốn

Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng tốn dù là nhà tập thể hay nhà riêng, huyền quan đều nên mở ở phía tây bắc hoặc phía bắc. Đối với nhà riêng, nếu huyền quan mở phía tây bắc thì sẽ thu được vượng khí mạnh hơn.  

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Hướng nhà bếp lý tưởng nhất là đặt ở phía tây nam, sau nữa là phía tây. Khi huyền quan của nhà riêng mở theo hướng tây – bắc thì nhà bếp mới có thể đặt ở phía đông.

Nhà hướng tị

Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng Tị huyền quan có thể mở theo hướng tây bắc hoặc hướng bắc. Nếu là nhà riêng có thể mở ở phía tây bắc để vượng khí càng mạnh. Huyền quan mở ở phía tây là kém nhất.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Hướng của nhà bếp lý tưởng nhất là đặt ở phía tây nam, sau nữa là phía tây.Đối với nhà riêng, chỉ khi huyền quan mở phía tây – thì nhà bếp mới có thể đặt ở phía đông.

Nhà hướng bính

Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”.Nhà hướng bính huyền quan nên mở hướng đông bắc, ngoài ra cũng có thể mở theo hướng bắc hoặc tây bắc. Đối với nhà tập thể, hướng huyền quan lý tưởng nhất là phía đông bắc. Đối với nhà riêng thì hướng bắc là tốt nhất.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp nên đặt

phía tây. Nếu là nhà riêng, huyền quan ở phía bắc thì nhà bếp nên đặt ở phía đông là tốt nhất.

Nhà hướng ngọ

Huyền quan cửa vào của “vượng khí: Nhà hướng ngọ, huyền quan nên mở phía tây bắc hoặc phía đông. Song đối với nhà riêng, huyền quan chỉ có thể ở phía bắc

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp ở phía đông hoặc phía tây thì có lợi nhất cho việc bài xuất suy khí. Nếu huyền quan mở ở phía chính diện, thì nhà bếp có thể đặt ở phía đông hoặc phía nam.

Nhà hướng đinh

Huyền quan cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng đinh, huyền quan nên mở ở phía tây bắc hoặc đông bắc. Huyền quan mở ở phía tây bắc hoặc đông bắc đều không khác nhau lắm, nói một cách mạnh dạn thì nếu mở theo hướng tây bắc vượng khí sẽ mạnh hơn. Nhà tập thể hay nhà riêng đều như thế.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp nên đặt

phía tây bắc hoặc phía đông của ngôi nhà. Cả hai phía ấy đều ở phía trái hoặc phía phải của nhà, do đó đều hợp lý cả.

Nhà hướng mùi

Huyền quan cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng mùi huyền quan nên ở phía đông. Song đối với nhà riêng thì huyền quan nên ở phía đông bắc và phải lấy phương dần trong hướng đông bắc làm trung tâm thì mới có ý nghĩa.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp nên đặt ở phía nam. Phía đông tuy cũng có thể đặt được nhưng không tốt bằng phía nam. Nhà tập thể và nhà riêng đều theo nguyên tắc ấy.

Nhà hướng khôn

Huyền Quan cửa vào của “vượng khí”: Đây là hướng quý môn do đó nhà thường không chọn theo hướng này, song đối với những người có kiến thức địa lý phong thủy thì hướng này cũng không phải là không dùng được. Huyền quan nên mở ở phía đông bắc, nhưng phải tránh hướng “cấn”, mà theo hướng sửu hoặc hướng dần. Đối với nhà riêng nếu huyền quan không được mở ở phía đông bắc, mà phải là phía bắc hoặc phía đông.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp có thể đặt phía đông hoặc phía nam. Nếu nhà riêng có huyền quan đặt ở phía bắc hoặc phương đông thì nhà bếp nên đặt ở phía tây bắc.

Nhà hướng thân

Huyền quan cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng thân huyền quan nên ở phía đông bắc. Hướng bắc tuy là hướng quỷ môn, nhưng chỉ cần huyền quan và nhà vệ sinh không cùng nằm trên 1 đường thẳng là không có vấn đề gì. Đối với nhà riêng thì huyền quan không phải là phía đông bắc mà là phía bắc hoặc phía đông.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”. Nhà bếp có thể đặt

phía nam hoặc phía tây bắc. Đối với nhà riêng, khi huyền quan đặt ở phía đông hoặc phía bắc thì nhà bếp nên đặt ở phía tây bắc.

Nhà hướng canh

Mẹo bố trí nội thất để có được không gian phong thủy tốt
phong thủy nhà

– Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng canh thì huyền quan nên mở phía đông nam. Song, nếu là nhà riêng thì cũng có thể mở ở phía đông.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp nên ở phía đông bắc, cũng có thể phía tây bắc. Song nếu đặt ở phía tây bắc thì suy khí thoát chậm. Đối với nhà riêng, nhà bếp nên đặt ở phía đông năm hoặc phía nam.

Nhà hướng dậu

Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”: Nhà hướng dậu huyền quan nên mở ở phía đông nam. Đối với nhà riêng huyền quan cũng có thể mở ở phía đông.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Nhà bếp khác với huyền quan dù là nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp đều nên đặt ở phía bắc hoặc phía nam,

Nhà hướng tân

Huyền quan – cửa vào của “vượng khí”. Nhà hướng huyền quan nên mở ở phía đông nam. Song đối với nhà riêng huyền quan cũng có thể mở ở phía đông bắc.

Nhà bếp – cửa rạ của “suy khí”: Đối với nhà tập thể nhà bếp nên đặt ở phía tây bắc hoặc phía đông bắc là tốt. Đối với nhà riêng nhà bếp nếu đặt ở phía bắc hoặc phía nam thì có lợi cho việc bài xuất suy khí.

Nhà hướng tuất

Huyền quan cửa vào của “vượng khí: Nhà hướng tuất, huyền quan nên mở ở phía đông nam hoặc phía đông. Ngoài ra nếu huyền quan đặt ở phía nam thì dù không được vượng khí nhưng cũng có thể nhận được luồng khí khá mạnh. Đối với nhà riêng nên mở ở phía đông nam.

Nhà bếp – cửa ra của “suy Khí”: Nhà tập thể hoặc nhà riêng nhà bếp đều nên đặt ở phía bắc.

Nhà hướng càn

Huyền quan cửa vào của “vượng khí: Nhà hướng càn, dù nhà tập thể hay nhà riêng huyền quan đều nên mở ở phía đông nam hoặc phía nam. Trong các sách phổ thông về phong thủy đều nói nhà hướng càn là nhà dễ giàu có, thực ra đây là 1 trong những hướng khó vận dụng nhất, cho nên cố gắng tìm chọn hướng khác thì tốt hơn.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Cho dù nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp đều nên đặt ở phía đông hoặc phía bắc.

Nhà hướng hợi

Huyền quan cửa Vào của “vượng khí”: Nhà hướng hợi, dù nhà tập thể hay nhà riêng, thì huyền quan đều nên mở phía đông nam. Huyền quan cũng có thể mở ở phía nam, song cần phải chú ý nhiều về mặt sức khỏe. Nhà bếp nhất định phải đặt ở phía tốt nhất.

Nhà bếp – cửa ra của “suy khí”: Dù nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp đều nhất thiết phải chọn ở phía đông, hoặc phía bắc. Cả hai phía này đều có thể khiến cho khí trong nhà thông thường dễ dàng.

 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version