Cây tre may mắn

Làm gì khi tre may mắn chuyển sang màu vàng?

có thể phát triển lá vàng hoặc thân màu vàng vì một số lý do. Chìa khóa để cứu cây khi màu vàng xuất hiện là đánh giá nguyên nhân và thực hiện hành động để khôi phục cây trở lại khỏe mạnh. Có bốn nguyên nhân có thể khiến cây tre may mắn chuyển sang màu vàng bên ngoài bệnh: nước, ánh sáng, phân bón hoặc nhiệt độ.

bốn yếu tố trong ly nước

Khám phá các yếu tố thiết yếu trái đất, gió, nước và lửa

Nhiều triết lý phương Đông và phương Tây dạy vũ trụ được tạo thành từ các yếu tố cần được cân bằng hài hòa để hỗ trợ dòng chảy thích hợp. Các yếu tố của đất, gió, lửa và nước là một biến thể của bốn thiên nhiên, trong khi các yếu tố nước, lửa, gỗ, kim loại và đất là năm yếu tố phong thủy.

phat-di-lac-5

Sự Tích Về Phật Di Lặc

Phật Di Lặc - Biểu tượng tuyệt đối của Hạnh Phúc   Theo truyền thuyết, Di Lặc được xem là vị Phật thứ 5, thay thế Phật Thích ca Mâu Ni và cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên Trái đất vào sau khoảng 30.000 năm nữa. Di Lặc là vị Bồ tát xuất hiện ...