Lu thống ngọc xinh dát vàng tây 24K

250.000

Là lu thống làm từ bạch ngọc + dát vàng 24k siêu mỏng.

 

Mua Nhanh Giao Hàng Toàn Quốc