Phương Thức Thanh Toán

Thông tin tài khoản thanh toán:

  • Tài khoản ngân hàng
  • Tên đơn vị thụ hưởng: Lê Quang Vinh
  • Ngân hàng Techcombank chi nhanh Láng Hạ
  • Số tài khoản: 19030926171019

Các Phương thức thanh toán:

  • Thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng trực tiếp tại nhà khách hàng.
  • Nhận hàng tại cửa hàng và thanh toán tại cửa hàng
  • Thanh toán chuyển khoản tài khỏan ngân hàng theo số tài khỏan ở trên.
  • Thanh toán qua app chuyển tiền MoMo