Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?

 

Thực hành Phong thủy sử dụng số Life Kua dựa trên Trường phái Phong thủy Bát trạch . Về cơ bản, số Life Kua của bạn cho bạn biết hướng may mắn và không may mắn của bạn là gì, và những khía cạnh may mắn nào bị ảnh hưởng bởi hướng tốt và xấu của bạn.

Trước khi đọc bài viết này, bạn nên biết số Kua của bạn là gì. Nếu chưa, hãy đọc bài viết này để biết cách tìm số Kua của bạn .

Nếu bạn biết số Kua của mình, thì bài viết này sẽ cho bạn biết các yêu cầu Phong Thủy duy nhất của bạn là gì, cũng như các hướng chính yếu nhất và xấu nhất của bạn là gì.

Số Kua và vận may của bạn

Kua là một tập hợp con của bát quái, trong đó “ba” có nghĩa là tám (8), và “gua” là một cách viết khác của “Kua”. Có tổng cộng tám Kua, và số của chúng thường là 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 và 9 (không có số 5). Trong Eight Mansions, mỗi người thuộc một trong tám số Kua này.

Số Kua của bạn sẽ cho bạn biết hướng tốt và không tốt của bạn và những khía cạnh nào của cuộc sống mà chúng ảnh hưởng và ảnh hưởng. Bạn sẽ có bốn hướng tốt cân bằng với bốn hướng không tốt. Phần lớn các hướng tốt lành của bạn sẽ ở phía đông hoặc phía tây, tùy thuộc vào số Kua của bạn. Mỗi hướng sẽ đại diện cho một khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của bạn.

Nhóm Đông và Tây

Trong số tám con số Kua, bốn con số ở Nhóm phía Đông, và bốn con số còn lại ở Nhóm phía Tây.

Nhóm phía Đông có Kua số 1, 3, 4 và 9.

Nhóm phía Tây có Kua số 2, 6, 7 và 8.

Bốn hướng tốt thuộc nhóm Đông gồm Bắc, Nam, Đông, Đông Nam cân bằng với 4 hướng đen đủi còn lại. Nhóm Tây thì hoàn toàn ngược lại với 4 hướng tốt lành của họ là Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc.

Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?
Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?Nhóm Tám lâu đài Đông và Tây.

Mỗi hướng trong tám hướng chi phối một khía cạnh khác nhau của vận may của bạn, có lẽ bị ảnh hưởng bởi lực từ trường của Trái đất . Phần bên dưới sẽ cung cấp chi tiết hơn.

Tám con số Kua và các hướng tốt và không tốt của chúng

Các hướng tốt lành được liệt kê theo thứ tự từ quan trọng nhất đến kém nhất. Tương tự, các hướng không tốt được liệt kê từ quan trọng nhất đến ít nhất.

Việc đặt tên cho mỗi hướng mà bạn sắp xem không vẽ nên bức tranh đầy đủ (do ngôn ngữ / bản dịch) và mỗi hướng thể hiện nhiều hơn những gì nó được gọi. Ngoài ra, đừng hiểu những cái tên theo nghĩa đen vì chúng giống như một hình ảnh của lời nói .

Đây là những gì mỗi Kua đại diện:

Kua 1 – “Kan”

Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?
Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?Phong Thủy Kua 1 Hướng Tốt và Không Tốt

Nếu số Kua của bạn là 1, bạn thuộc nhóm Đông. Những hướng đi tốt lành của bạn là:

 • Đông Nam – Thịnh vượng (Sheng Chi)
 • Đông – Sức khỏe (Tien Yi)
 • Nam – Hòa (Yan Niên)
 • Bắc – Ổn định (Fu Wei)

Các chỉ dẫn không tốt của bạn là:

 • Tây Nam – Tổng tổn thất (Jue Ming)
 • Đông Bắc – Five Ghosts (Wu Guay)
 • Tây Bắc – Lục sát (Lưu Xa)
 • Tây – Chướng ngại vật (Hoắc Hải)

Kua 2 – “Khi nào”

Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?
Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?Phong Thủy Kua 2 Hướng Tốt và Không Tốt

Nếu số Kua của bạn là 2, bạn thuộc nhóm Tây. Những hướng đi tốt lành của bạn là:

 • Đông Bắc – Thịnh vượng (Sheng Chi)
 • Tây – Sức khỏe (Tien Yi)
 • Tây Bắc – Hòa hợp (Diên Niên)
 • Tây Nam – Ổn định (Fu Wei)

Các chỉ dẫn không tốt của bạn là:

 • Miền Bắc – Tổng tổn thất (Jue Ming)
 • Đông Nam – Ngũ ma (Wu Guay)
 • Nam – Lục sát (Lưu Xa)
 • Đông – Chướng ngại vật (Hoắc Hải)

Kua 3 – “Zhen”

Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?
Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?Phong Thủy Kua 3 Hướng Tốt và Không Tốt

Nếu số Kua của bạn là 3, bạn thuộc nhóm Đông. Những hướng đi tốt lành của bạn là:

 • Nam – Thịnh vượng (Sheng Chi)
 • Bắc – Sức khỏe (Tien Yi)
 • Đông Nam – Hài hòa (Diên Niên)
 • Đông – Ổn định (Fu Wei)

Các chỉ dẫn không tốt của bạn là:

 • Tây – Tổng thua (Jue Ming)
 • Tây Bắc – Five Ghosts (Wu Guay)
 • Đông Bắc – Lục sát (Lưu Xa)
 • Tây Nam – Chướng ngại vật (Hoắc Hải)

Kua 4 – “Xun”

Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?
Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?Phong Thủy Kua 4 Hướng Tốt và Không Tốt

Nếu số Kua của bạn là 4, bạn thuộc nhóm Đông. Những hướng đi tốt lành của bạn là:

 • Bắc – Thịnh vượng (Sheng Chi)
 • Nam – Sức khỏe (Tien Yi)
 • Đông – Hòa (Yan Niên)
 • Đông Nam – Ổn định (Fu Wei)

Các chỉ dẫn không tốt của bạn là:

 • Đông Bắc – Tổn thất toàn bộ (Jue Ming)
 • Tây Nam – Five Ghosts (Wu Guay)
 • Tây – Lục Sát (Lưu Xa)
 • Tây Bắc – Chướng ngại vật (Hoắc Hải)

Kua 6 – “Chien”

Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?
Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?Phong Thủy Kua 6 Hướng Tốt và Không Tốt

Nếu số Kua của bạn là 6, bạn thuộc nhóm Tây. Những hướng đi tốt lành của bạn là:

 • Tây – Thịnh vượng (Sheng Chi)
 • Đông Bắc – Sức khỏe (Tien Yi)
 • Tây Nam – Hài hòa (Yan Nien)
 • Tây Bắc – Ổn định (Fu Wei)

Các chỉ dẫn không tốt của bạn là:

 • Nam – Tổng thua (Jue Ming)
 • East – Five Ghosts (Wu Guay)
 • Bắc – Lục sát (Lưu Xa)
 • Đông Nam – Chướng ngại vật (Hoắc Hải)

Kua 7 – “Tui”

Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?
Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?Phong Thủy Kua 7 Hướng Tốt Và Không Tốt

Nếu số Kua của bạn là 7, bạn thuộc nhóm Tây. Những hướng đi tốt lành của bạn là:

 • Tây Bắc – Thịnh vượng (Sheng Chi)
 • Tây Nam – Sức khỏe (Tien Yi)
 • Đông Bắc – Hài hòa (Yan Nien)
 • Tây – Ổn định (Fu Wei)

Các chỉ dẫn không tốt của bạn là:

 • Đông – Tổn thất toàn bộ (Jue Ming)
 • South – Five Ghosts (Wu Guay)
 • Đông Nam – Lục sát (Lưu Xá)
 • Bắc – Chướng ngại vật (Hoắc Hải)

Kua 8 – “Gen”

Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?
Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?Phong Thủy Kua 8 Hướng Tốt và Không Tốt

Nếu số Kua của bạn là 8, bạn thuộc nhóm Tây. Những hướng đi tốt lành của bạn là:

 • Tây Nam – Thịnh vượng (Sheng Chi)
 • Tây Bắc – Sức khỏe (Tien Yi)
 • Tây – Hòa (Yan Niên)
 • Đông Bắc – Ổn định (Fu Wei)

Các chỉ dẫn không tốt của bạn là:

 • Đông Nam – Tổng tổn thất (Jue Ming)
 • North – Five Ghosts (Wu Guay)
 • Đông – Lục sát (Lưu Xa)
 • Nam – Chướng ngại vật (Hoắc Hải)

Kua 9 – “Li”

Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?
Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?Phong Thủy Kua 9 Hướng Tốt Và Không Tốt

Nếu số Kua của bạn là 9, bạn thuộc nhóm Đông. Những hướng đi tốt lành của bạn là:

 • Đông – Thịnh vượng (Sheng Chi)
 • Đông Nam – Sức khỏe (Tien Yi)
 • Bắc – Hòa (Yan Niên)
 • Nam – Ổn định (Fu Wei)

Các chỉ dẫn không tốt của bạn là:

 • Tây Bắc – Tổn thất toàn bộ (Jue Ming)
 • West – Five Ghosts (Wu Guay)
 • Tây Nam – Lục sát (Lưu Xa)
 • Đông Bắc – Chướng ngại vật (Hoắc Hải)

Mỗi hướng tác động đến bạn như thế nào

Ở đây, chúng tôi nghiên cứu sâu hơn về các khía cạnh của sự may mắn bị ảnh hưởng bởi mỗi phương tám hướng của bạn. Sau khi biết những điều này, bạn có thể quyết định tốt hơn những hướng đi nào quan trọng hơn đối với bạn.

Điềm lành

Thịnh vượng (Sheng Chi) – Sức sống 

Được dịch là “Chi tăng trưởng” hay năng lượng hướng lên , hướng Thịnh vượng của bạn mang đến sự phát triển và thăng tiến mạnh mẽ trong cuộc sống. Nó có thể được sử dụng để thăng tiến sự nghiệp của bạn, bắt đầu kinh doanh của riêng bạn và thậm chí tăng cơ hội có con của bạn.

Nếu hướng này được sử dụng đúng cách, bạn sẽ chủ động hơn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, bao gồm tăng thu nhập, khát vọng và động lực trong công việc. Những người trẻ tuổi và đầy tham vọng nên tận dụng hướng đi này, vì nó sẽ giúp thăng tiến trong cuộc sống và sự nghiệp của họ.

Nếu vị trí này không được sử dụng đúng cách, bạn có thể gặp phải những trục trặc trong sự nghiệp của mình. Tệ hơn nữa, các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể gặp khó khăn trong việc thụ thai.

Sức khỏe (Tien Yi) – Sức khỏe và sự giàu có

Được dịch là “bác sĩ trên trời”, hướng Sức khỏe của bạn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sức sống của bạn, ảnh hưởng gián tiếp đến sự giàu có của bạn. Hướng này đặc biệt hữu ích cho người lớn tuổi và những người có sức khỏe kém.

Sử dụng đúng hướng này mang lại cho bạn một tinh thần và thể chất khỏe mạnh. Bạn cũng có thể gặp ít phiền nhiễu hơn, đặc biệt là những sự kiện bất ngờ có thể khiến ví của bạn bị lõm.

Sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến ốm đau, bệnh tật và các chi phí bất thường. Đối với những người đã bị bệnh, họ có thể bị ốm kéo dài. Họ có thể rơi vào tình huống nhận thuốc không hiệu quả hoặc không thể tìm được bác sĩ giỏi.

Harmony (Yan Nien) – Mối quan hệ và Hôn nhân

Được dịch là “hòa hợp” và “trường thọ”, hướng Hòa hợp của bạn có liên quan trực tiếp đến tình yêu, các mối quan hệ và hôn nhân của bạn. Đây phải là hướng quan trọng nhất cho những người đang tìm kiếm một người khác quan trọng.

Sử dụng đúng hướng này sẽ mang lại sự ổn định trong đời sống hôn nhân và tình duyên của bạn. Mối quan hệ của bạn với bạn bè và gia đình sẽ được cải thiện và bạn có thể gặp gỡ những kết nối xã hội mới có thể giúp bạn về mặt cá nhân và nghề nghiệp.

Việc sử dụng hướng này không đúng cách có thể dẫn đến xung đột với bạn bè và cãi vã với người yêu của bạn. Mối quan hệ chuyên nghiệp với sếp hoặc cấp trên của bạn cũng có thể bị tổn hại, dẫn đến những hậu quả không mong muốn trong công việc.

Ổn định (Fu Wei) – Hòa bình, Phát triển cá nhân và Ổn định

Hướng ổn định của bạn mang lại cho bạn sự phát triển cá nhân và một cuộc sống yên bình. Sử dụng đúng hướng này sẽ loại bỏ những gợn sóng khiến bạn mất tập trung khỏi cuộc sống hàng ngày, cho phép bạn có nhiều thời gian và năng lượng hơn để tìm kiếm sự cải thiện.

Bạn rất dễ sử dụng sai hướng Ổn định vì đó là hướng may mắn yếu nhất trong tất cả. Việc sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến những sự kiện nhỏ nhưng gây mất tập trung mà bạn cần chú ý, chẳng hạn như khi máy giặt sấy làm mất hoặc xử lý sai quần áo của bạn hoặc khi máy giặt của bạn cần sửa chữa nhỏ.

Điều không tốt

Bốn hướng tốt của bạn được cân bằng với bốn hướng không tốt. Dưới đây là những chỉ dẫn này tác động đến bạn như thế nào, bắt đầu từ điều tồi tệ nhất:

Tổn thất toàn bộ (Jue Min) – Lực kết thúc sự sống

Được dịch trực tiếp là “kết thúc cuộc sống”, hướng Tổn thất hoàn toàn của bạn có liên quan đến sự tự hủy hoại của chính bạn. Nó có thể khiến bạn bị trầm cảm, lo lắng và các bệnh tâm thần khác có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể của bạn. Hướng này cũng được cho là ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống sinh sản của một người.

Nếu hướng này được củng cố hoặc thường xuyên sử dụng, nó có thể gây ra cảm xúc bất ổn mạnh mẽ. Ngoài ra, tình trạng sức khỏe tâm thần ngày càng tồi tệ tạo ra khả năng xảy ra nhiều loại tai nạn gây tổn hại cho con người về mặt xã hội hoặc thể chất.

Five Ghosts (Wu Guay) – Xung đột và tai nạn xã hội

Hướng đi của Five Ghosts gắn liền với bạo lực và hỗn loạn. Trong một số trường hợp, hướng này có thể gây hại nhiều hơn hướng Tổn thất toàn bộ. Nó có thể mang lại động lực cạnh tranh không lành mạnh, tính hiếu chiến và hung dữ tạo ra xung đột với gia đình, công việc và môi trường xã hội của bạn. Tệ hơn nữa, nó có khả năng dẫn bạn vào các tình huống liên quan đến các vụ kiện tụng và các sự kiện đẫm máu (phẫu thuật, tai nạn và các tình huống khác gây mất máu).

Lục Sát (Lưu Xa) – Tâm Phiền Não

Phương hướng Six Killings của bạn gắn liền với một tâm trí tiêu cực. Hướng này có thể làm hỏng hôn nhân, sự nghiệp và mối quan hệ của bạn với người khác. Đồng thời, nó có thể mang lại cho bạn chứng mất ngủ và cảm giác bực bội, thờ ơ. Tệ hơn nữa, nó có khả năng dẫn bạn đến cờ bạc và nghiện rượu mãn tính.

Chướng ngại vật (Hoắc Hải) – Lực hút sinh lực

Được dịch là “rủi ro” và “rắc rối”, hướng Trở ngại của bạn có liên quan đến việc mất năng lượng và động lực. Tệ hơn nữa, nó tạo ra sự mệt mỏi và cực kỳ lười biếng, khiến bạn không hiệu quả trong công việc và ở nhà. Người đó có thể cảm thấy sợ hãi khi phải chịu trách nhiệm và có thể luôn cảm thấy yếu ớt và ốm yếu.

 

Phần kết luận

Tìm hiểu ý nghĩa số Kua của bạn chỉ là một trong nhiều bước để thực hành Phong thủy Bát trạch. Bước tiếp theo là tìm hiểu cách thực sự sử dụng các hướng tốt và không tốt của bạn. Vì vậy, nếu bạn không biết mình đang làm gì, đừng áp dụng các hướng trên vào hướng giường, bàn làm việc hoặc hướng nhà của bạn. Hướng Kua cá nhân của bạn KHÔNG phải là toàn bộ thực hành của Phong thủy Bát trạch. Ngoài ra, chỉ đường còn HƠN hướng “đối mặt”. 

Nếu bạn đang tự hỏi liệu bạn có đang thực hành Eight Mansions đúng cách hay không, bạn luôn có thể tham gia với một chuyên gia về Eight Mansions hoặc tham gia các lớp học và đào tạo có liên quan để trau dồi kiến ​​thức và kỹ năng của mình.

Mặc dù tôi đang viết và dạy bạn về Phong Thủy Bát Quái Đài, nhưng hãy biết rằng tôi nghi ngờ về tính hiệu quả của phương pháp này. Hãy đọc phần cuối của bài viết này để tìm hiểu lý do tại sao .

Bạn nghĩ gì về hướng tốt và không tốt của bạn? Hãy để chúng tôi biết bằng cách cho ý kiến ​​bên dưới!

Số Kua Phong Thủy Cho Bạn Biết Điều Gì?

Blogger và chủ sở hữu của Feng Shui Nexus. Tôi đã chứng kiến ​​hiệu quả của Phong thủy, chiêm tinh và bói toán. Đó là lý do tại sao tôi tạo ra trang web này – để cho phép các chuyên gia chia sẻ những kiến ​​thức và kinh nghiệm đó với bạn và đưa bạn đến gần hơn với ước mơ của mình. Đăng ký và nhận cập nhật qua email hoặc theo dõi chúng tôi trên Facebook, Twitter và Pinterest.

 

Exit mobile version