bốn yếu tố trong ly nước

Khám phá các yếu tố thiết yếu trái đất, gió, nước và lửa

Nhiều triết lý phương Đông và phương Tây dạy vũ trụ được tạo thành từ các yếu tố cần được cân bằng hài hòa để hỗ trợ dòng chảy thích hợp. Các yếu tố của đất, gió, lửa và nước là một biến thể của bốn thiên nhiên, trong khi các yếu tố nước, lửa, gỗ, kim loại và đất là năm yếu tố phong thủy.