Tag Archives: cát hung

Hướng dẫn bạn chi tiết cát hung trong 24 phương vị

CÁT HUNG ÁM TÀNG TRONG 24 PHƯƠNG VỊ Dưới đây là ý nghĩa của 24 phương vị, trong dấu ngoặc có ghi số độ. Khi dùng la bàn để xác định phương vị của nhà ở thì độc giả cần căn cứ vào số độ đã ghi để tìm ra chính xác hướng nhà. 24 [...]