Tag Archives: cúng động thổ

Cúng động thổ công trình, nhà ở sắm lễ thế nào? Lễ giờ nào và ai cúng

Cung Khoi Cong Cong Trinh

Cúng động thổ hay cúng khởi công công trình cho cơ quan , doanh nghiệp và nhà ở là một nghi lễ quan trọng trước khi bắt đầu cho một tòa nhà mới , ngôi nhà mới trong phong tục của người Việt Nam . Cha ông có câu " An cư lập nghiệp" , [...]