Tag Archives: đá mắt hổ

Sức mạnh của đá mắt hổ trong phong thủy và cuộc sống

Ảnh hưởng của đá mắt hổ trong phong thủy Đá mắt hổ - hay còn gọi là Tiger's eye là một thành viên trong dòng họ thạch anh.Đá mắt hổ tồn tại nhiều nhất dưới dạng màu,mỗi màu chứa đựng những công dụng khác nhau.Từ trường của loại đá này lớn và mạnh mẽ rất phù [...]