Tag Archives: đá

Vòng tay làm bằng gỗ hay đá tốt hơn ? Ý nghĩa các loại vật liệu làm chuỗi hạt vòng tay

Vong Tay Nen Dung Hat Bang Gi (1)

Theo Góc Phong Thủy : Phật giáo đã được giới thiệu đến Việt Nam từ lâu và các tín đồ sẽ đeo chuỗi hạt. Khi hạt Phật được trao, Pháp dường như được bao quanh bởi chúng. Để làm cho hành động này trở nên ngoan đạo hơn, tất nhiên cần phải sử dụng các [...]