Tag Archives: Đặc Tính Của Ngũ Hành

[Tư Vấn] Đặc Tính Của Ngũ Hành

Đặc Tính Của Ngũ Hành

Bản tính của con người là nói phẩm chất bẩm sinh vốn có. Cái gọi là tính tình tức là chỉ sự mừng, giận, buồn , yêu, ghét và nhân, nghĩa, lễ, trí, tín luôn có mối quan hệ gắn chặt với kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ.