Tag Archives: đài phun nước

Hướng dẫn cách đặt và xây dựng đài phun nước cho ngôi nhà của bạn

Đài phun nước

Sử dụng để mang lại tiền bạc và thịnh vượng vì nước đại diện cho sự giàu có. Nó cũng được sử dụng để điều chỉnh sự mất cân bằng phát sinh từ việc thiếu hoặc thừa các yếu tố khác.