Tag Archives: đèn muối

Vai trò của đèn muối trong phong thủy là gì?

Den Muoi 2

Đèn muối thường được làm bằng tay từ quặng muối tinh thể tự nhiên. Mỏ muối tinh thể này được hình thành cách đây 260 triệu năm và chủ yếu phân bố ở một số nước ở châu Âu và châu Á. Hầu hết các đèn muối là từ Pakistan. Bởi vì nó có thể cải thiện [...]