Tag Archives: HÓA GIẢI THẾ SÁT CỬA HÀNG HAY GẶP PHẢI: LỘ XUNG SÁ

[Tư Vấn] HÓA GIẢI THẾ SÁT CỬA HÀNG HAY GẶP PHẢI: LỘ XUNG SÁT

HÓA GIẢI THẾ SÁT CỬA HÀNG HAY GẶP PHẢI: LỘ XUNG SÁT

“ Lộ xung sát” gây ra khi mở cửa đại môn có đường đâm thẳng vào nhà như: Cửa ngõ đâm thẳng vào nhà, cửa hàng đường chữ T lao thẳng vào nhà, đường ngã tư đâm vào nhà đều tạo thành thế sát Lộ Xung Sát.