Tag Archives: HƯỚNG CỬA HÀNG NĂM 2019 – HƯỚNG ĐÔNG

[Tư Vấn] TÀI VẬN CỦA NHỮNG CỬA HÀNG HƯỚNG ĐÔNG NĂM 2019

HƯỚNG ĐÔNG

Năm nay Lục Bạch Vũ Khúc bay vào phương Chánh Đông, đây là một trong Tam Bạch Cát Tinh, nên đối với những cửa hàng hướng Đông năm nay có sự thăng hoa trong làm ăn, chiêu quý nhân, mưu tính tất thành có thể kích hoạt cát khí , vượng khí để đắc tài cho cửa hàng hay nhà hàng của bạn.