Tag Archives: Khám phá sự thật đằng sau gương mặt của bạn

[Tư Vấn] Khám phá sự thật đằng sau gương mặt của bạn

2018 10 04 B42f8d20de 1

Tất cả ngũ nhạc đều phải cân xứng thì con người mới phú quý song toàn. Còn kém khuyết đi, hay không tương xứng ắt con người khó mà làm nên danh phận, hoặc giàu sang vinh hiển. Sách có câu: " ngũ nhạc triều cống , phúc tự nhiên lai" nghĩa là ngũ nhạc mà tương xứng thì phúc trời cho được hưởng.