Tag Archives: làm ăn

[Tư Vấn] Làm Sao Để Kích Tài Lộc Phòng Giám Đốc Đắc Tài Đắc Lộc Nhất

Làm Sao Để Kích Tài Lộc Phòng Giám Đốc Đắc Tài Đắc Lộc Nhất

Đối với các doanh nghiệp thì điều quan trọng nhất để kích hoạt tài lộc là vị trí của giám đốc , chủ doanh nghiệp - tức là người chịu trách nhiệm đốc thúc, quản lý và điều hành doanh nghiệp. Nơi này phải có phòng riêng, và phòng đó vừa để điều hành, vừa để làm việc, vừa để họp giao ban với các cán bộ nhân viên… Cho nên vai trò của phòng giám đốc rất là cực kỳ quan trọng , chúng ta sẽ không cần bàn sâu về vấn đề này nữa. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc kích tài tài lộc và các phương vị tài lộc trong phòng giám đốc