Nhà thợ thủ công

Ý tưởng phong thủy cho màu sắc ngoại thất của ngôi nhà

Lựa chọn màu sắc bên ngoài nhà phong thủy làm cho việc lội qua một số lượng lớn các bảng màu dễ dàng hơn. Mặc dù màu sắc không thể kích hoạt một yếu tố, nhưng nó chắc chắn có thể mang lại hiệu ứng tâm lý. Ngoài ra, màu sắc được gán cho mỗi hướng la bàn. Thông tin này có thể được sử dụng như một công cụ để quyết định màu sắc nhà phong thủy của bạn.