Tag Archives: mệnh thủy nên dùng đồ nội thất gì

[Tư Vấn] Người Mệnh Thủy Nên Dùng Đồ Nội Thất Gì Để Chiêu Tài lộc?

Người Mệnh Thủy Nên Dùng Đồ Nội Thất Gì Để Chiêu Tài lộc?

Người mệnh thủy là cách nói tắt về người sinh vào các năm có nạp âm bản mệnh là Thủy. Về hành Thủy có 6 loại: Giản Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, Trường Lưu Thủy, Thiên Hà Thủy, Đại Khê Thủy, Đại Hải Thủy.