Tag Archives: ngà voi

Trang sức ngà voi có đắt không ? Giá bao nhiêu và có phạm pháp không

Nga Voi Trung Quoc (1)

Ngà voi là răng cửa của voi, thường được gọi là ngà cổ đại, còn được gọi là ngà Wannian. Ngà voi có kích thước bản địa lớn hơn ngà hiện đại. Hầu hết chúng bị vôi hóa hoặc hóa đá vì lịch sử lâu đời của chúng. Chỉ một phần nhỏ ngà voi băng được lưu [...]