Nga Voi Trung Quoc (1)

Trang sức ngà voi có đắt không ? Giá bao nhiêu và có phạm pháp không

Ngà voi là răng cửa của voi, thường được gọi là ngà cổ đại, còn được gọi là ngà Wannian. Ngà voi có kích thước bản địa lớn hơn ngà hiện đại. Hầu hết chúng bị vôi hóa hoặc hóa đá vì …

Trang sức ngà voi có đắt không ? Giá bao nhiêu và có phạm pháp không Read More »