Tag Archives: NHỮNG BÍ MẬT VỀ BỘ TAM HỢP THÂN – TÝ – THÌN

[Tư Vấn] NHỮNG BÍ MẬT VỀ BỘ TAM HỢP THÂN - TÝ – THÌN

Tam hợp Thân - Tý - Thìn (Tuổi Khỉ, Chuột, Rồng) Tên là THỦY cục Quý thần. Tý nhỏ bé cần có sự hỗ trợ của Thìn. Sự láu lỉnh của Thân hoặc đôi mắt tinh tường của Tý sẽ giúp Thì đắc thành công. Tài vận của Thân được kích hoạt bởi sự nhiệt tình của Thìn và được sự nâng đỡ bởi sự thông minh của Tý