Tag Archives: NHỮNG LƯU Ý VỀ PHONG THỦY KHI CHỌN VỊ TRÍ CỦA HÀNG

[Tư Vấn] Những Lưu ý Về Phong Thủy Khi Chọn Vị Trí Công Ty, Cửa Hàng

NHỮNG LƯU Ý VỀ PHONG THỦY KHI CHỌN VỊ TRÍ CỦA HÀNG

Theo Phong thủy người ta thường nói: Nhất vị nhị hướng, nghĩa là vị trí của cửa hàng là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc kinh doanh. Yếu tố này đòi hỏi người chủ phải có tầm nhìn, sự quan sát để lựa chọn được vị trí Phong thủy phù hợp. Sau đó đến hướng của cửa hàng, tiếp đến mới là các cách bố trí phía bên trong. Các yếu tố này không chỉ ăn khớp và phải được kết hợp khéo léo thì việc kinh doanh của người chủ mới “buôn may bán tốt”.