Tag Archives: phép hóa giải trong phong thủy

Nắm ngay chìa khóa giải mã 9 phép hoá giải trong phong thủy

hồ cá

Chín phép hoá giải là gì? Chín phép hoá giải là chín cách điều chỉnh năng lượng sống (khí) để có lợi cho bạn khi nó vận hành trong nhà, vườn, nơi làm việc, hay thậm chí trong cơ thể bạn. Phong thuỷ giải thích những vấn đề này sinh khi khí vận hành quá [...]