Tag Archives: phong thủy ấn độ

Vastu Shastra khác biệt quan trọng trong Phong thủy hiện tại 2019

Biểu tượng Âm Dương Trong Kim tự tháp pha lê

Vastu shastra chia sẻ một vài nguyên tắc phong thủy, nhưng hai thực tiễn có một số khác biệt lớn. Bạn có thể kết hợp bất cứ nguyên tắc nào của shastra mà bạn muốn với các ứng dụng phong thủy của mình để tăng lợi ích năng lượng.