Những bí mật ẩn giấu về trường phái phong thủy phương Tây

Thế giới của phong thủy là một thị trường của các thực hành năng lượng cũ và mới, từ Phong cảnh hay Trường phái cổ xưa của Trung Quốc đến các hệ thống hiện đại diễn giải và khao khát. Cùng nhau, nó được gọi chung là phong thủy trường học phương Tây.