Kế hoạch cải tạo nhà

Mẹo phong thủy cho không gian trung tâm của ngôi nhà

Trong phong thủy, trung tâm của ngôi nhà được gọi là trái tim của ngôi nhà. Những gì xảy ra trong khu vực này ảnh hưởng đến tất cả các thành viên trong gia đình. Một vài mẹo phong thủy có thể giúp bạn đảm bảo trung tâm ngôi nhà của bạn chỉ cung cấp năng lượng tốt lành cho gia đình bạn.