Tag Archives: QUY TRÌNH LỄ XIN DÂU

[Tư Vấn] QUY TRÌNH LỄ XIN DÂU

QUY TRÌNH LỄ XIN DÂU

Lễ xin dâu là tục lệ từ xưa của ông bà ta, thể hiện sự trân trọng của nhà trai đối với con dâu mới. Theo đó, gia đình nhà trai sẽ cử mấy người (thường là mẹ, cô, dì của chú rể) mang lễ vật đến nhà gái để báo giờ rước dâu