Tag Archives: rồng trung quốc

Ý nghĩa của biểu tượng rồng trung quốc trong phong thủy

Múa rồng Trung Quốc

Từ những bức tượng hùng vĩ và những bức tranh đầy màu sắc cho đến những cuộn thư pháp và những bức vẽ chi tiết, mỗi biểu tượng rồng Trung Quốc đại diện cho sức mạnh của và phong thủy vũ trụ mà nó giải phóng qua từng hơi thở. Bạn có thể khai thác sức mạnh rồng to lớn này khi sử dụng biểu tượng mang tính biểu tượng này trong các ứng dụng phong thủy của bạn.