Tag Archives: Rồng

Rồng Nhật Bản Trong Phong Thủy

Một con rồng Nhật Bản

Một trong những con rồng Nhật Bản bảo vệ hướng vũ trụ của phương Đông. Chúng khác với nhưng vẫn có ứng dụng trong phong thủy.