Tag Archives: số Fibonacci

Hiểu về chuỗi số Fibonacci và bí mật số phi được giải mã

hoa hướng dương

Việc phát hiện ra hệ thống số Fibonacci bắt đầu bằng một câu hỏi toán học đơn giản: Nếu bạn bắt đầu chỉ với một cặp thỏ, bạn sẽ có bao nhiêu cặp thỏ vào cuối một năm? Vào thời điểm đó, không ai biết rằng câu trả lời cho vấn đề này sẽ được gọi là hệ thống đánh số tự nhiên, chuỗi Fibonacci,