Tag Archives: số kua

Cách tính số Kua Phong thủy

Cô gái giữ số

Số Kua rất quan trọng đối với phong thủy cổ điển để xác định của bạn. Công thức, được gọi là Công thức Eight Mansions Kua, rất đơn giản và dễ làm theo. Nó được chia thành hai bước; phần đầu tiên được tính bằng năm sinh của bạn với phép tính thứ hai được thực hiện dựa trên giới tính của bạn.