Tag Archives: số lượng cá trong bể

Lời khuyên phong thủy cho số lượng cá may mắn trong bể

cá

Trong, cá và số lượng cá trong một bể cá luôn luôn quan trọng. Bạn có thể sử dụng cá ở ngoài nhà hoặc trong bể cá trong nhà. Cả hai công dụng đều tốt lành, đặc biệt là cá vàng phong thủy, như Arrowana và moor đen.