Tag Archives: Sự tích ông thần tài

Sự Tích Về Thần Tài Ông Địa Ngày Tết

Sự tích ông địa Thần Tài

Sự Tích Về Thần Tài Ông Địa Tục thờ Ông Địa - Thần tài, có lẽ nguồn gốc bắt đầu từ Trung Quốc rồi sau đó lan dần sang các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, người xưa quan niệm thờ cúng Ông Địa-Thần tài trong nhà để cầu mong [...]