Tag Archives: sunstones

6 chức năng và chức năng chính của Sunstone, ý nghĩa của Sunstone là gì?

Da Mat Troi Sunstone (4)

Đá mặt trời (Sunstone) là một plagiocla, vì pha lê chứa hematit, goethite và các tấm giống như vùi khoáng màu đỏ nâu, vàng nhạt phản xạ sáng đèn flash tiền mặt ra, nghĩa là, triển lãm "ánh sáng ban ngày hiệu lực thi hành" Do đó, nó được gọi là đá mặt trời, và [...]