Thẻ: tam bảo

Three Treasures

Tam Bảo

Ba Viên Ngọc Để trở thành một Phật tử là phải quy y Tam Bảo, còn gọi là Tam Bảo ...

Verified by MonsterInsights