Tag Archives: thiền

Lịch Sử Của Thiền

History Of Zen

Cách đây rất lâu ở Ấn Độ, Đức Phật, kiên quyết giải quyết vấn đề đau khổ của con người, đã nhận ra Khai sáng trong khi thực hành Thiền dưới gốc cây. Đức Phật nhận ra bằng trực giác rằng ngay cả khi chúng ta sở hữu mọi thứ chúng ta mong muốn, chúng [...]