Tag Archives: Tiết thanh minh là gì

Tiết thanh minh là gì? những điều cần lưu ý cho người đi tiết thanh minh

tiết thanh minh

TIẾT THANH MINH VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI ĐI TẢO MỘ 1.Tiết thanh minh là gì? nguồn gốc từ đâu? Tục tảo mộ Thanh Minh vốn là một phong tục phổ biến của người dân Việt khắp mọi miền đất nước, là một hoạt động mang tính dòng tộc rõ nét. Đặc biệt, [...]