Tag Archives: tre may mắn

Làm gì khi tre may mắn chuyển sang màu vàng?

Cây tre may mắn

có thể phát triển lá vàng hoặc thân màu vàng vì một số lý do. Chìa khóa để cứu cây khi màu vàng xuất hiện là đánh giá nguyên nhân và thực hiện hành động để khôi phục cây trở lại khỏe mạnh. Có bốn nguyên nhân có thể khiến cây tre may mắn chuyển sang màu vàng bên ngoài bệnh: nước, ánh sáng, phân bón hoặc nhiệt độ.