Văn Khấn Giải Xá Bát Hương Thần Linh, Thổ Địa

[Tư Vấn] Văn Khấn Giải Xá Bát Hương Thần Linh, Thổ Địa

Phong Thủy Tam Nguyên sẽ chia sẻ đến anh chị cách chuẩn bị đồ lễ và cách khấn xin giải xá bát hương thần linh, thổ địa theo đúng nghi lễ để gia đọa được yên ấm