Tag Archives: VĂN KHẤN NGÀY TẾT HÀN THỰC

[Tư Vấn] VĂN KHẤN NGÀY TẾT HÀN THỰC

VĂN KHẤN NGÀY TẾT HÀN THỰC

Đối với cách cúng Tết Hàn thực thì sẽ thực hiện ở bàn thờ trong nhà. Nên sẽ đọc văn khấn Tết Hàn thực trong nhà không phải ở ngoài trời. Phong Thủy Tam Nguyên xin gửi đến anh chị bài văn khấn thường được sử dụng trong ngày tết Hàn Thực.