Tag Archives: Vật phẩm tốt lành biểu tượng thông minh

[Tư Vấn] Vật phẩm tốt lành biểu tượng thông minh

2017_06_16_b2b7dab833.jpeg

Hầu như ai cũng mong muốn bản thân mình, con cái, cháu chắt mình thông minh hơn người, nhưng khi con người ra chào đời , thì dường như mức độ thông minh đã được trời định sẵn. Nếu gặp phải đứa trẻ ngu dốt, thì cho dù có bỏ công bảo ban dạy dỗ bao nhiêu cũng vô ích mà thôi, những đứa trẻ có chỉ số trí tuệ quá thấp thường gọi là thiểu năng trí tuệ.