Tag Archives: vị trí đặt tháp văn xương

Tháp Văn Xương

thap van xuong y nghia linh vat

Tháp văn xương là biểu tượng cho trí tuệ và uy lực gia trì của Phật pháp, Hiện diện của Minh đường , minh tuệ chỉ đường dẫn lối cho học sinh , chỉ đường sáng cho công danh và sự nghiệp , đưa con người tới thành công , thành đạt trong công việc [...]