Tag Archives: vị trí giường

Lời khuyên của chuyên gia về vị trí đặt giường trong phòng ngủ

Phong thủy - Phòng ngủ chính

Vị trí giường phong thủy rất quan trọng cho sức khỏe chi trong phòng ngủ. Làm phong thủy đúng cách sẽ đảm bảo bạn đang ngủ yên trên giường. Một người trung bình dành nhiều giờ trong phòng ngủ, ngủ chỉ chiếm những giờ đó. Phòng ngủ của bạn nên là một nơi tôn nghiêm từ thế giới, đặc biệt là khi bạn đang ngủ. Đây là thời điểm bạn dễ bị tổn thương nhất, vì vậy hãy đảm bảo vị trí giường của bạn giảm thiểu lỗ hổng này.