Căn phong lộn xộn

Điều gì gây ra sự xui xẻo trong phong thủy?

Bạn sẽ thường nghe về khái niệm "xui xẻo" trong phong thủy, có thể làm cho nghệ thuật này nghe giống như mê tín. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng những gì "xui xẻo" đề cập đến là các điều kiện tạo ra năng lượng âm (), trì trệ, không cân bằng hoặc chảy kém để tạo phong thủy tối ưu. Nhiều thứ có thể tạo ra những điều kiện không cho phép dòng năng lượng tích cực tối ưu và có thể dẫn đến những trường hợp không mong muốn.