biểu tượng âm dương

Ý nghĩa âm dương trong tình yêu và các mối quan hệ

Tình yêu hay bất kỳ mối quan hệ nào không nhất thiết phụ thuộc vào giới tính của bạn. Các khía cạnh tích cực và tiêu cực của âm dương đại diện cho một mong muốn cho một mối quan hệ cân bằng.